Only available in Dutch (BE)
|

Angst en stemming psychiatrie

Deze cursus vertegenwoordigt 1 punt in module 3

Men spreekt van een angststoornis in geval van een angstreactie die zo hevig is dat ze het dagdagelijks functioneren belemmert en dit gedurende meer dan 4 maanden. Het behoort tot de meest voorkomende psychische stoornissen en ontstaat meestal tussen de leeftijd van 15 en 30 jaar.