Only available in Dutch (BE)
|

VTE - Profylaxe

Veneuze trombo-embolie (VTE) is een vermijdbare oorzaak van morbiditeit en mortaliteit bij acuut zieke patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis op medische afdelingen. Tijdens dit geaccrediteerd webinar debatteren experten via casuïstiek en beschikbare evidence over de modaliteiten van deftige VTE-profylaxe.

Chapters

Chapters