Only available in Dutch (BE)
|

De toekomst van de ouderenzorg

De vergrijzingsgolf, die rond 2030 zal pieken, plaatst onze samenleving voor grote uitdagingen. Tijdens dit webinar, debatteren we rond de toekomst van de ouderenzorg waarbij het niet enkel om de verzorging bij medische problemen gaat maar ook om de bekommernis van ouder wordende mensen om een waardevolle plaats te blijven behouden in de samenleving, om als burger te kunnen participeren en ook om zich in het proces van ouder worden psychisch goed te blijven voelen. Beleidsmakers en artsen gaan in gesprek omtrent ethische en gezondheidseconomische aspecten van de ouderenzorg. Kan de zorg hertekend worden op een dynamische en innovatieve manier zonder de verworvenheden van onze welvaart op de helling te zetten? Kunnen we de zorg niet beter zo organiseren dat dit niet gebeurt 'voor' de ouderen, maar 'met' de ouderen? Kunnen we de de incoherentie van de beleidskaders aanpakken en voor transparantie zorgen tussen de verschillende beleids- en bevoegdheidsdomeinen in de zorg om aldus tot gelijke zorg en begeleiding te komen? Vergeten we ook de zorg voor de zorgverleners niet uit het oog? Wat kunnen instrumenten zijn om de oudere persoon zo lang mogelijk thuis te laten wonen en actief te blijven betrekken in het maatschappelijke leven? Zijn er nieuwe wegen voor zelfzorg bv via health-monitoring. Kan van de eigen thuis het rusthuis van morgen gemaakt worden of kunnen personeel en bewoners samen het rusthuis beheren en de ouderen het gevoel geven dat het hun eigen huis is?