|

3 Chronische nierinsufficiëntie en welke patiënten als huisarts verwijzen naar de nefroloog

Instructors

Dr. Sara Ombelet

Dr. Sara Ombelet

Dr Sara Ombelet behaalde in 2014 aan de Katholieke Universiteit van  Leuven de erkenning van algemeen internist- nefroloog.

Van augustus 2014 tot en met december 2016 was ze staflid in het AZ Sint Jan Brugge op de dienst nefrologie, algemene inwendige ziekten en infectieziekten. Sinds 1 januari 2017 is ze werkzaam als nefrologe in het Imeldaziekenhuis te Bonheiden.

Binnen de nefrologie en algemene inwendige ziekten gaat haar interesse uit naar systeemaandoeningen, en  infectieziekten. Na een bijkomende opleiding betreffende de medische aanpak van nefrolithiase aan de VUB is zij op heden verbonden aan de niersteenkliniek in samenwerking met de urologen.  In juni 2023 behaalde zij het interuniversitair getuigschrift van permanente vorming in de klinische infectiologie en medische microbiologie . Dit maakt dat zij zich binnen het ziekenhuis  ook bekwaamd in de infectieziekten.

Dr Sara Ombelet in lid van de Nederlandstalige vereninging van nefrologen in België en tevens lid van de Europese Nefrologische organisatie ERA.