|

1 Proteïnurie NL

Tijdens de opname van deze Podcast vermeldde Dr Vanparys dat er in België nog geen terugbetaling is voor SGLT2-inhibitoren voor de behandeling van proteïnurie. 

Ondertussen is die terugbetaling er wel.
SGLT2-inhibitoren kunnen nu in 2e lijn gebruikt worden bij patiënten met belangrijke albuminurie of proteïnurie, een berekende nierfunctie van 30 - 60 ml/min/1.73 m² en géén diabetes mellitus type 1.

Instructors

Dr. Joris Vanparys

Dr. Joris Vanparys

Dr. Joris Vanparys behaalde in 2006 zijn artsendiploma aan de KU Leuven en specialiseerde zich in UZ Leuven verder in de interne geneeskunde en de nefrologie. Hij werkt als nefroloog in CHU Brugmann in Brussel. 

Zijn interessegebieden zijn acute nefrologie, dialysetechnieken, arteriële hypertensie en de rol van fysieke activiteit in de nefrologie en interne geneeskunde. Hiervoor haalde hij in 2023 de master na master Sportgeneeskunde aan de KU Leuven.

Dr. Vanparys is lid van de Nederlandstalige,  Belgische en Europese vereniging van nefrologie, het Belgisch hypertensiecomité en de European Society of Hypertension.