Only available in Dutch (BE)
|

Voorkamerfibrillatie

Deze cursus bestaat uit 2 delen en vertegenwoordigd 0,5CP

De prevalentie van VKF in de populatie ligt heel hoog, waarbij 1/4de van de volwassen dreigt er ooit mee te maken te hebben. Belangrijke risicofactoren zijn een hoge leeftijd, cardiovasculaire risicofactoren en onderliggend hartlijden. De gevolgen van een VKF kunnen heel sterk variëren, maar het staat vast dat het zorgt voor een significante verhoging van de morbiditeit en mortaliteit.