Only available in Dutch (BE)
|

Snurken en slaapapneu

Deze cursus bestaat uit 1 deel en vertegenwoordigt na afronding 0,25CP

Hoewel snurken, als frequente klacht op de consultatie, vaak niet als belangrijk symptoom wordt gezien, blijkt heel vaak onderliggend slaapapneu aanwezig te zijn, met alle negatieve gevolgen vandien. Een correcte opsporing en adequate aanpak kan op lange termijn levens redden.