Only available in Dutch (BE)
|

Blessurepreventie bij Jongeren

Deze cursus bestaat uit 1 deel en vertegenwoordigt na afronding 0,25CP

Recente statistieken tonen aan dat het aantal actieve sporters in Vlaanderen jaar na jaar toeneemt, maar jammer genoeg volgt het aantal sportletsels dezelfde trend. Daarom wordt er sinds het laatste decennium meer en meer ingezet op preventie.