Only available in Dutch (BE)
|

Angst

Deze cursus bestaat uit 1 deel en vertegenwoordigt na afronding 0,25CP

Men spreekt van een angststoornis in geval van een angstreactie die zo hevig is dat ze het dagdagelijks functioneren belemmert en dit gedurende meer dan 4 maanden. Het behoort tot de meest voorkomende psychische stoornissen en ontstaat meestal tussen de leeftijd van 15 en 30 jaar.