Only available in Dutch (BE)
|

Angst en stemming psychiatrie

Deze cursus bestaat uit 3 delen en vertegenwoordigt na afronding bij RIZIV 0,5CP en 1 punt voor Ziekenhuisapothekers

Men spreekt van een angststoornis in geval van een angstreactie die zo hevig is dat ze het dagdagelijks functioneren belemmert en dit gedurende meer dan 4 maanden. Het behoort tot de meest voorkomende psychische stoornissen en ontstaat meestal tussen de leeftijd van 15 en 30 jaar.